PIZZA PEC C

PIZZA PEC C
Kód produktu: 11
Dostupnosť: Skladom

Základné podmienky prenájmu:
1. Zaplatenie nájmu:
a. víkendový : 60,00€ ( 3 dni)
b. mesačný: 10,00€
2. Zaplatenia kaucie : 200€

Ďaľšie ustanovenia zmluvy: Stroj je zapožičaný na základe "Zmluvy o prenájme strojného zariadenia“ na dohodnuté obdobie. Stroj slúži výhradne k výrobe alebo ohrevu tomu určených produktov a miesto jeho umiestnenia sa bez súhlasu prenajímateľa nesmie meniť. Prenájom stroja-zariadenia je platená služba. Pri prevzatí stroja zákazník zaplatí kauciu za stroj + minimálne  nájomné , prenajímateľ prevedie zaškolenie obsluhy. Odovzdanie stroja a podpis „Zmluvy o prenájme strojného zariadenia sa realizuje v sídle firmy prenajímateľa, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak .( prenajímateľ účtuje cestovné za dovoz a odvoz zariadenia a spotrebného tovaru) Po skončení prenájmu, nájomca vráti vyčistený a umytý stroj prenajímateľovi v sídle prenajímateľa. Nájomca doplatí nájom za každý den/mesiac nájmu . ( rozumie sa aj načatý den/mesiac mimo predplateného nájmu) Prenajímateľ vráti nájomcovi kauciu . V prípade ,že bude stroj poškodený, nefunkčný, alebo iným spôsobom znehodnotený, náklady na jeho opravu budú hradené z tejto kaucie. Uvedené sa netýka bežného opotrebovania stroja. Z kaucie bude hradené aj nedoplatené nájomné a všetky náklady spojené s jeho vymáhaním. Z kaucie bude hradené aj čistenie podla cenníkových sadzieb a nakladov na 1 hod. čistenia (24€ s DPH/hod).

Technické dáta zariadenia:
Ideálna pec pre čerstvú ale tiež mrazenú pizzu. Komora vyrobená z nerezovej ocele. Vnútorné osvetlenie,dvojvrstvové dvere,termostat, kontrolka do 320°C, 15 minutový časovač. Dve úrovne pečenia,3 výhrevné telesá.
540dx590šx350v
príkon 3kW
max teplota 350°C
2x komora na dve 34cm pizze